آزاد کنید ,مصطفی بهشتی ,برادرم مصطفی ,برادرم مصطفی بهشتی  برادرم مصطفی بهشتی را آزاد کنید – ۴

نرگس بهشتی،

 ای سازمان های حقوق بشری که به مانند رجوی بخاطر گرفتن دلارخونین رشوه کور و کر شده اید چگونه است که در مقابل هر ستم و بیدادی که در قلعه لیبرتی اتفاق می افتد سکوت پیشه کردید تا جیب های خود را از دلار و طلا رشوه بیشتر پر کنید. مگر می شود اسم سازمان های حقوق بشر بر خود نهاده و در مقابل دزدیدن هزاران انسان که توسط شخص رجوی نابکار صورت گرفته ..

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : آزاد کنید ,مصطفی بهشتی ,برادرم مصطفی ,برادرم مصطفی بهشتی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : برادرم مصطفی بهشتی را آزاد کنید – 4