آلبانی ,آلبانی اسامیانتقال ۴۰ نفر دیگر طی این هفته در دو سری از کمپ لیبرتی به آلبانی (اسامی)

پیوند رهایی

 اسامی این دو سری جدید از منتقل شدگان به آلبانی (40 نفر دیگر) را به ترتیب حروف الفبای اول نام خانوادگی شان که ممکن است برخی از آنها مستعار باشند ذیلا می آوریم: 1- بهروز آقایی اصل 2- اسماعیل ابراهیمی 3- هزار ارکانی 4- مجید اشک خونی 5- علی اصلانی 6- محمد رضا الله وردی 7- سمانه امان پور قرایی 8- فرشته باقرزاده 9- زری پروین 10- حلیمه پور شکیبا .

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : آلبانی ,آلبانی اسامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انتقال ۴۰ نفر دیگر طی این هفته در دو سری از کمپ لیبرتی به آلبانی (اسامی)