تبریک ,خانم ,فرقه ,فرشته ,هدایتی ,فرشته هدایتی ,خانم فرشته ,فرقه مخرب ,پاریس، سوئیس ,بغداد، آلمان، ,خانم فرشته هدایتی ,آلمان، پاریس، سوئیس ,بغداپیامهای تبریک به خانم فرشته هدایتی از بغداد، آلمان، پاریس، سوئیس …

بنیاد خانواده سحر، زنان ایران، پیوند رهایی، ستارگان: ...

 درود به خانم فرشته هدایتی که مهر سکوت را شکست و آنچه که وظیفه و رسالت هر جداشده از یک فرقه مخرب کنترل ذهن است را به انجام رساند. تبریک به خانم هدایتی، تبریک به خانواده ها، تبریک به قربانیان فرقه و ترور، تبریک به انسانیت و حقوق بشر. افشای مناسبات درونی یک فرقه مخرب که اولیه ترین حقوق اعضای خود را نقض میکند و در عین حال خود

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : تبریک ,خانم ,فرقه ,فرشته ,هدایتی ,فرشته هدایتی ,خانم فرشته ,فرقه مخرب ,پاریس، سوئیس ,بغداد، آلمان، ,خانم فرشته هدایتی ,آلمان، پاریس، سوئیس ,بغدا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پیامهای تبریک به خانم فرشته هدایتی از بغداد، آلمان، پاریس، سوئیس