خانم هدایتی ,رهایی یافته ,انجمن ستارگان ,تبریک انجمن ,نکنیم تبریک ,تبریک انجمن ستارگان ,نکنیم تبریک انجمن ,سکوت نکنیم تبریکسکوت نکنیم (+ تبریک انجمن ستارگان به خانم هدایتی)

فرشته خلج هدایتی، صفحه فیسبوک

 سکوت علامت رضایت نیست... و حالا باید به خاطر تمام آنهایی که زندگی شان را در تحقق یک آرمان ازدست داده اند، حرف زد. من یک شاهد عینی هستم، شاهدی که از درون یک غار، رهایی یافته ام. رهایی یافته از درون یک ماشین شستشوی مغزی !رها شده از دخمه ای که روح انسانها را در آن از پای میانداختند. تا به کی باید صبر میکردم و به خاطر پرهیز .

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : خانم هدایتی ,رهایی یافته ,انجمن ستارگان ,تبریک انجمن ,نکنیم تبریک ,تبریک انجمن ستارگان ,نکنیم تبریک انجمن ,سکوت نکنیم تبریک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکوت نکنیم (+ تبریک انجمن ستارگان به خانم هدایتی)