اعلام ,شورای ,مرکزی ,جدایی ,سازمان ,شورای مرکزی ,اعلام جدایی ,مجاهدین اعلام ,سازمان مجاهدین ,مرکزی سازمان ,مجاهدین اعلام جدایی ,سازمان مجاهدین اولین زن عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین اعلام جدایی کرد

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس

رجوی ومریم قجر عضدانلو برای خلاصی از اینکه دیگر کسی به اسم شواری رهبری اعلام جدائی نکند ، با یک عقب گرد 25 ساله مجددا همۀ زنان سازمان را به اسم شورای مرکزی اعلام کردند. اما جوهر این اعلام بیرونی شورای مرکزی خشک نشده بود که خانم فرشته خلج هدایتی با اعلام جدایی از این شورای مرکزی، بی هویتی و بدون ریشه بودن این شوی

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : اعلام ,شورای ,مرکزی ,جدایی ,سازمان ,شورای مرکزی ,اعلام جدایی ,مجاهدین اعلام ,سازمان مجاهدین ,مرکزی سازمان ,مجاهدین اعلام جدایی ,سازمان مجاهدین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اولین زن عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین اعلام جدایی کرد