وزیردادگستری آلمان ,نامه سرگشادهنامه سرگشاده به وزیردادگستری آلمان

علی اکبر راستگو، کانون آوا.

سازمان مجاهدین از دیرباز سعی داشته جداشده ها و منتقدین را بسکوت بکشاند. افرادی را که تسلیم شانتاژهای سازمان نمی شوندو در مقابل ان می ایستند، با نسبت دادن عنوان عوامل و مزدوران وزارت اطلاعات ایران بدنام می کند. کسانی را نمی توانند خاموش کنند سعی می کنند به شهرتشان با چنین اتهاماتی حمله کرده واعتبارشان را بکلی از بین ببرند. حتی خانواده های .

منبع اصلی مطلب : حصار شكنان فرقه رجوي
برچسب ها : وزیردادگستری آلمان ,نامه سرگشاده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نامه سرگشاده به وزیردادگستری آلمان